Kleje na pistolet pneumatyczny

Kleje do nakładania pistoletem

Kolejnym bardzo popularnym klejem, ze względu na sposób aplikacji używanym częściej przez zawodowych tapicerów, jest klej Bonaterm AS oraz klej Bonatap M38

Bonaterm AS to profesjonalny klej przeznaczony dla przemysłu motoryzacyjnego i do napraw tapicerki samochodowej. Jest klejem polichloroprenonowym bazującym na najwyższej jakości kauczukach syntetycznych oraz specjalnej żywicy reaktywnej.

 

 

Charakteryzuje się następującymi właściwościami:

   •  doskonała odporność termiczna spoiny (jest odporny zarówno na wysokie jak i niskie temperatury),
   •  doskonała przyczepność do podłoża,
   •  uniwersalność - klei wiele przedmiotów (patrz niżej).

Idealnie nadaje się do:

    •  prac tuningowych wnętrz samochodowych,
    •  napraw i wymiany tapicerki samochodowej, w tym szczególnie takich elementów jak:
       -  podsufitka (podsufitówka),
       -  boczki,
       -  pianki,
       -  wytłumienia, wygłuszenia,
       -  wykładziny

Służy do przyklejania:

   •  wszystkich tapicerskich elementów wnętrz samochodów,
   •  do metalu oraz do siebie:
     -  pianek, gąbek itp.,
     -  skór naturalnych oraz niektórych skór sztucznych,
     -  materiałów tekstylnych,
     - materiałów drewnopochodnych,
   •  i wielu innych.

Sposób użycia:

Klej Bonaterm AS należy przed użyciem wymieszać. Powierzchnie należy oczyścić z zanieczyszczeń i odtłuścić. Klej nanosić cienką warstwą za pomocą pistoletu pneumatycznego. Klejem należy smarować obydwie sklejane powierzchnie. Po złączeniu elementów silnie i równomiernie docisnąć. Kleić w temperaturze co najmniej +15°C.

Dane:

    •  zawartość: występuję w dwóch rodzajach opakowań: 1,00 l i 5l;
    •  masa netto kleju: 0,80 kg/l
    •  wydajność 1 litra kleju: ~3,00 m2,
    •  wygląd: lepka ciemno-żółta do brązowej ciecz z wyraźną zawartością jednorodnie zdyspergowanych jasnych wypełniaczy i stabilizatorów.

Na opakowaniu opisane są: zastosowanie, sposób użycia oraz przepisy bezpieczeństwa pracy.

Karta charakterystyki produktu zawiera następujący opis substancji mogących stanowić zagrożenie i sposobu postępowania: F, Xn, R36/38, R48/20, R52/53, R62, R65, R67, S2, S7/9, S16, S26, S29, S36/37.

 

 

 

 

 

 


 

Klej Bonatap M38 to kolejny klej przeznaczony dla profesjonalnych tapicerów i osób zajmujących się tapicerstwem i przemysłem meblowym

Jest klejem na bazie kauczuku styrenowo-butadienowego i żywic syntetycznych w rozpuszczalnikach organicznych. Klej po wysuszeniu daje miękką elastyczną spoinę, nie powoduje skurczu pianki.

Właściwości fizykochemiczne:

   •  sucha pozostałość: 38-40 + 2
   •  lepkość kF Φ4, wypływ 50cm3 [s]: 30-40
   •  wytrzymałość spoiny na odrywanie badana po 24 godzinach: ręcznie dla połączeń: pianka poliuretenowa z pianką poliuretanową-wyższa niż wytrzymałość pianki
   •  skurcz spoiny: nie występuje

Zastosowanie:

Klej BONATAP M 38 jest przeznaczony głównie dla przemysłu meblarskiego i tapicerskiego do łączenia materiałów tapicerskich takich jak: pianki poliuretanowe, tkaniny, drewno, włókniny itp. Klej po wysuszeniu daje miękką elastyczną spoinę.

Sposób użycia:

Przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Nanosić najpelpiej przy użyciu pneumatycznych pistoletów natryskowych. Temperatura klejonych materiałów jak i pomieszczenia nie może być niższa niż 18oC. Klej można nanosić na obydwie łączone powierzchnie. Czas sklejania zależy od warunków (temperatura, wilgotność powietrza) i wynosi przy naniesieniu dwustronnym 1-5 min. Po złączeniu elementów wskazane jest zastosowanie docisku.

Warunki bezpieczeństwa:

Klej BONATAP M 38 należy używać w wentylowanych pomieszczeniach, z dala od grzejników c.o.. W pomieszczeniach magazynowych i produkcyjnych, w których stosuje się klej Bonatap M 38 urządzenia i oświetlenie elektryczne muszą być w wykonaniu Ex., ponieważ rozpuszczalniki zawarte w kleju są łatwopalne a ich pary tworzą z powietrzem mieszankę wybuchową.

Przechowywanie:

Klej powinien być przechowywany w temp. 5-25oC w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach.  Klej w ten sposób przechowywany ma  trwałość 6 m-cy od daty wyprodukowania.

Galeria Trend

Narzędzia Tapicerskie